Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Włodzimierz Szewczyk
ur. w 1952 roku w m. Tomaszów Mazowiecki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016

Biogram

Do 13 grudnia 1981 r. był wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" przy Tomaszowskiej Spółdzielni Mleczarskiej. Po wprowadzeniu stanu wojennego współpracował z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Tomaszowie Mazowieckim. Następnie w 1986 r. zaangażował się w działalność w ramach organizacji kościelnych o charakterze opozycyjnym. Był podejrzany o kolportaż literatury bezdebitowej oraz kontakty z byłymi działaczami NSZZ ,,Solidarność”. Do 1989 r był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN