Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zdzisława Ferenc

ur. w 1948 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 276/2020
Biogram
Zdzisława Ferenc w latach 1982–1989 czynnie działała w opozycji antykomunistycznej. Po ogłoszeniu stanu wojennego wraz z mężem podjęła decyzję o zaangażowaniu w działalność podziemną. Zajmowała się głównie drukiem, kolportażem oraz malowaniem napisów na murach. 
W styczniu 1982 r. Pani Zdzisława Ferenc została członkinią Narodowej Organizacji Wyzwoleńczej ,,Lechia”. W tym samym roku rozpoczęła współpracę z ,,Solidarnością Walczącą”, a w mieszkaniu Państwa Ferenc zorganizowano punkt kolportażu prasy Solidarności Walczącej oraz było ono miejscem tajnych spotkań. 
W związku z prowadzona działalnością opozycyjną Pani Zdzisława Ferenc była zatrzymywana i przesłuchiwana przez SB, a w jej mieszkaniu wielokrotnie przeprowadzano rewizje. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej