Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Teresa Friedel
ur. w 1934 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018

Biogram

Teresa Friedel była pracownikiem naukowym na Wydziale Filologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W latach 1981-1989 wraz z siostrą Jadwigą, udostępniała swoje mieszkanie do konspiracyjnej działalności członków zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”. W jej mieszkaniu przechowywane były książki drugiego obiegu i inne wydawnictwa podziemne, które regularnie odbierały osoby zajmujące się kolportażem celem ich dalszego rozpowszechniania wśród mieszkańców i do zakładów pracy na terenie Torunia. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003