Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Góźdź Zbigniew

Zbigniew Wiesław Góźdź

ur. w 1955 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 387/2018
Biogram
Był Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Drzewno-Chemicznej Spółdzielni Inwalidów w Lublinie. Ze względu na swoją aktywną działalność związkową, został umieszczony na sporządzonym przez KWMO w Lublinie w dn. 13.10.1980 r., wykazie osób z województwa lubelskiego aktywnie angażujących się w organizowanie strajków i  jak to określono, stwarzających zagrożenie pod tym względem na przyszłość. W okresie 05.11.1982-03.02.1983, został umieszczony w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze, powołanym w celu zgromadzenia tam działaczy NSZZ „Solidarność” uznanych za „szczególnie niebezpiecznych”, w czasie wprowadzania delegalizującej „Solidarność” ustawy o związkach zawodowych. Pan Zbigniew Góźdź jako podejrzany o działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”, był inwigilowany, w jego mieszkaniu przeprowadzono rewizje oraz przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Marcin Dąbrowski, Wojskowe obozy specjalne 1982-1983, Lublin 2013
    • Inteligentna forma represjonowania, red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016.