Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Maliński Andrzej

Andrzej Sylwester Maliński

ur. w 1946 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 507/2014
Biogram
Andrzej Sylwester Maliński prowadził działalność opozycyjną w różnych okresach lat .70 i .80. Był aktywnym działaczem NSZZ ,,Solidarność’’ oraz drukarzem i kolporterem wydawnictw bezdebitowych.
Dnia 19.10.1978 r. został zatrzymany po tym, jak przywiózł do kraju zagraniczne wydawnictwa pozbawione wymaganego debitu. Po 13.12.1981 r. zaangażował się w działalność struktur podziemnej ,,S’’ jako drukarz i kolporter. 
Został aresztowany 28.01.1984 r. pod zarzutem działalności w nielegalnej ,,S’’ oraz prowadzenia druku i kolportażu nielegalnych wydawnictw. Z aresztu został zwolniony 26.07.1984 r., w tym samym dniu Sąd Rejonowy Warszawy umorzył śledztwo na mocy ustawy o amnestii.
W związku z działalnością opozycyjną w latach 1984-1986 został objęty zastrzeżeniem wyjazdów za granicę.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN