Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Przybyła Wiesław

Wiesław Przybyła

ur. w 1956 roku w m. Chodzież
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2017
Biogram
Był pracownikiem Zakładu Maszyn Ceramicznych Chodzieskie Zakłady Porcelany i Porcelitu.  Od września 1980 r. w NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego z własnej inicjatywy niszczył plakaty, pisma i komunikaty wydane przez PZPR i WRON. Zajmował się kolportażem pism i ulotek podziemnych. Współorganizował pomoc dla osób represjonowanych i ich rodzin. W podziemiu działał do 1989 roku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków