Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Morawiecka Jadwiga
Jadwiga Władysława Morawiecka
ur. w 1930 roku w m. Stanisławów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019

Biogram

W latach 1979-1989 była aktywną działaczką opozycyjną. W swoim mieszkaniu organizowała spotkania działaczy opozycyjnych związanych z Komitetem Obrony Robotników oraz Ruchem Obrony Praw Człowieka i  Obywatela. Przechowywała i kolportowała niepodległościowe wydawnictwa. Aktywnie uczestniczyła w imprezach patriotycznych. 
W latach 1982-1989 była inwigilowana z powodu działalności w Solidarności Walczącej we Wrocławiu. Wielokrotnie była przesłuchiwana przez SB, w jej mieszkaniu  przeprowadzono przeszukania, w ramach których rekwirowano niepodległościowe wydawnictwa. W związku z powyższym w latach 1985-1987 posiadała zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków