Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jabłoński Szymon

Szymon Jan Jabłoński

ur. w 1958 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 479/2017
Biogram
Współzałożyciel Solidarności Walczącej w Poznaniu, członek redakcji poznańskiej „Solidarności Walczącej”. W listopadzie 1985 aresztowany, w kwietniu 1986 roku skazany na 2 lata w zawieszeniu na 5 lat. Początkowo jego działalność skupiała się na druku i kolportażu czasopism podziemnych. Wraz z Dariuszem Andrzejewskim zamontował na budynku przylegającym do Aresztu Śledczego na Młyńskiej tubę „Radia Solidarność”. Razem z Adamem Szatkowskim organizował drukarnię „Agencja Fotograficzna Solidarności Walczącej”.  Po obławie SB na jego mieszkanie przez kilka miesięcy ukrywał się. W 1987 r. wyjechał do RFN gdzie reprezentował SW. Zajmował się przesyłaniem do Polski powielaczy i materiałów do działalności opozycyjnej. Sam natomiast kolportował materiały SW m.in. do RWE czy paryskiej „Kultury”. Po aresztowaniu Kornela Morawieckiego zorganizował manifestację przed ambasadą PRL w Kolonii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej