Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Migas Bogdan

Bogdan Migas

ur. w 1954 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 387/2015
Biogram
Od 1980 r. był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”. Zorganizował na terenie wsi Domaszowice struktury Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych. Od 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Koła Wiejskiego NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w tej miejscowości. Od 1982 r. prowadził działalność w strukturach zawieszonego Związku, m.in. w ramach grupy zajmującej się redagowaniem, wydawaniem i kolportowaniem biuletynów Komitetu Oporu Społecznego NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego. 
Z uwagi na tę aktywność został internowany 1 września 1982 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach, gdzie przebywał do 10 października 1982 r. Po uchyleniu internowania kontynuował działalność opozycyjną. W okresie od 1983 r. do maja 1985 r. zajmował się sporządzaniem i rozpowszechnianiem nielegalnych wydawnictw, w tym pism: „KOS”, „CDN”, „WiS”, „Tygodnik wojenny” oraz „Kultura Niezależna”. Z powodu tych działań, 8 maja 1985 r. został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. W akcie oskarżenia sporządzonym 30 września 1985 r. zarzucano mu przechowywanie i rozpowszechnianie biuletynów „KOS” i „CDN” oraz innych materiałów wykonanych metodą sitodruku na terenie Kielc, Krakowa i Domaszowic k. Kielc. W dniu 9 grudnia 1985 r. Sąd Rejonowy w Kielcach zmienił środek zapobiegawczy, w postaci aresztu tymczasowego, na dozór MO. W dniu 4 września 1986 r. Sąd Rejonowy w Kielcach umorzył prowadzone wobec niego postępowanie karne.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN