Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wasiel Bogdan

Bogdan Wasiel

ur. w 1953 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015
Biogram
Pan Bogdan Wasiel należał do NSZZ „Solidarność” na terenie Elektrowni „Jaworzno III” w Jaworznie gdzie pracował. Wchodził w skład Komitetu Zakładowego „Solidarności”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalności związkową i polityczną W okresie od stycznia do września 1982 r. w ramach działalności w podziemnych strukturach „Solidarności” Pan Bogdan Wasiel zajmował się produkcją i rozpowszechnianiem nielegalnych ulotek i druków. 
W dniu 16 IX 1982 r. został zatrzymany, następnie  postanowieniem Prokuratury Rejonowej  w Jaworznie z dnia 18 IX 1982 r. tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach. Ze względu na zły stan zdrowia zwolniony z aresztu w dniu 2 XI 1982 r. Wyrokiem wydanym w dniu 28 XII 1982 r. przez Sąd Rejonowy w Jaworznie Pan Bogdan Wasiel został skazany na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 2 lat.  
Ze względów politycznych oraz prowadzenie  działalności mającej na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności w 1982-1986  Pan Bogdan Wasiel pozostawał w zainteresowaniu operacyjnym Służby Bezpieczeństwa PRL.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN