Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Protz Krzysztof

Krzysztof Andrzej Protz

ur. w 1955 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 279/2017
Biogram
Krzysztof Andrzej Protz będąc studentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego aktywnie działał w Duszpasterstwie Akademickim oraz Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela na terenie Lublina. Prezentował negatywny stosunek do władz PRL i ustroju państwa, utrzymywał kontakty z przedstawicielami środowisk opozycyjnych. 13.12.1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia we Włodawie,  następnie – do 2.04.1981 r. - przebywał w OO w Lublinie. W latach 1979–1985 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa, w 1982 r. otrzymał dwuletni zakaz wyjazdów za granicę. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej