Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lubaś Jan

Jan Lubaś

ur. w 1954 roku w m. Zgorzelec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 152/2024
Biogram
Na początku lat 80. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładzie Urządzeń Naftowych „Naftomet” w Krośnie. Uczestniczył aktywnie w organizowaniu zakładowych struktur „Solidarności”, działał w Komitecie Strajkowym oraz kolportował nielegalne wydawnictwa.
Z uwagi na powyższe 13 grudnia 1981 r. został  internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach. Z internowania został zwolniony 7 kwietnia 1982 r. W latach 1982-1984 zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych. 
W latach 1980-1984 był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa. W 1984 r. z powodów politycznych wyemigrował z kraju.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej