Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Janusz Tadeusz Barański
ur. w 1948 roku w m. Lubiechów Dolny
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 193/2012

Biogram

Był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym w Kielcach. Po ogłoszeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność zawieszonego Związku. Należał do grupy osób zajmującej się redagowaniem, wydawaniem oraz kolportowaniem na terenie Kielc biuletynu Komitetu Oporu Społecznego. 30 sierpnia 1982 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. Internowanie uchylono 16 września 1982 r., ponieważ został tymczasowo aresztowany przez Prokuraturę Garnizonową w Kielcach. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 20 stycznia 1983 r. został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności, warunkowo zawieszonego na okres 2 lat oraz karę grzywny w wysokości 20000 złotych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN