Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Piotr Maria Rogalski

ur. w 1963 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 279/2020
Biogram
Piotr Rogalski w okresie stanu wojennego angażował się w działalność opozycyjną, należał do „Międzyszkolnego Komitetu Koordynacyjnego „Solidarności Młodych”, zajmował się opracowywaniem tekstów i ulotek antykomunistycznych, tworzył matryce drukarskie. Był kolporterem nielegalnych wydawnictw m. in. „Biuletynu Informacyjnego Topolówki”. W związku z działalnością opozycyjną został 12 kwietnia 1984 r. aresztowany. Na mocy amnestii z dnia 21 lipca 1984 r. Prokuratura Rejonowa w Gdańsku umorzyła postępowanie. W Areszcie Śledczym w Gdańsku Pan Piotr Rogalski przebywał od 14 kwietnia 1984 r. do 7 sierpnia 1984 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej