Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Śliwowski Andrzej
Andrzej Śliwowski
ur. w 1953 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 172/2018

Biogram

W latach 1983-1989 uczestniczył w działalności „Armenii” w sekcji Radia „Solidarność”, zaplecza techniczno-organizacyjnego Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze.  
W okresie od 1986 r. do 1989 r. był działaczem podziemnej Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. Zajmował się przerzutem wydawnictw bezdebitowych i ulotek przez granicę polsko-czechosłowacką. Brał również udział w akcjach malowania napisów na murach oraz kolportażu niezależnych wydawnictw i ulotek na terenie kraju.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków