Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Henryk Walenty Michałek

ur. w 1930 roku w m. Morzewo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 507/2014
Biogram
Był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Sprzętu Oświetleniowego „Polam” w Pile. Po rozwiązaniu „Solidarności” kontynuował działalność związkową  w ramach jej podziemnych struktur. Działalność ta polegała m.in. na przechowywaniu w mieszkaniu i rozpowszechnianiu na terenie zakładu pracy podziemnych biuletynów  („Obserwator Wielkopolski”, „Tygodnik Mazowsze”, „Biuletyn Wojenny”). W wyniku swojej działalności został zatrzymany 18.02.1985 r. i aresztowany. Oskarżono go o to, że od czerwca 1983 r. do lutego 1985 r. gromadził wydawnictwa „Solidarności” o treści mogącej wyrządzić poważną szkodę interesom PRL, rozpowszechniał je oraz przechowywał taśmę z nagraną audycją „Radia Solidarność” nawołującą do niepokojów społecznych. Areszt uchylono 14.03.1985 r. W dniu 9.10.1985 r. Sąd Rejonowy w Pile uznał go za winnego i skazał na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej