Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Aleksandrowicz Teresa

Teresa Aleksandrowicz

ur. w 1959 roku w m. Terenia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 59/2016
Biogram
Do czasu wprowadzenia stanu wojennego była działaczką i członkiem Tymczasowego Zarządu Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w oddziale PKP w Komorowie, zasiadała również w składzie Komisji Rewizyjnej. Pod koniec 1982 r. zaangażowała się konspiracyjne działania struktur Regionalnego Komitetu Wykonawczego „Trzeci Szereg” NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie. Zajmowała się kolportażem ulotek i wydawnictw drugiego obiegu oraz odpowiadała za utrzymanie kontaktów z innymi strukturami regionalnymi. Za swą działalność została zatrzymana i w okresie od 10 grudnia 1983 r. do 9 lipca 1984 r. przebywała w Areszcie Śledczym w Katowicach oraz w Zakładzie Karnym w Cieszynie. W dniu 25 lipca 1984 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej umorzył prowadzone przeciwko niej postępowanie karne na podstawie ustawy o amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN