Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jędrzej Jędrych

ur. w 1967 roku w m. Kolbuszowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2018
Biogram
Pan Jędrzej Jędrych od czerwca 1988 r. do 4 VI 1989 r. prowadził zagrożoną odpowiedzialnością karną lub represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 
Był studentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie na terenie uczelni wchodził w skład Rady Wydziałowej NZS. Pan Jędrzej Jędrych był również aktywnym działaczem V-go Obszaru KPN, a w czerwcu 1989 r. objął stanowisko szefa Legionu KPN na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 
Zajmował się m.in. kolportażem nielegalnych wydawnictw takich jak: wydawnictwo KPN „Orzeł Biały”, Tygodnik „Mazowsze” oraz Przegląd Wiadomości Agencyjnych, wydawanych przez Region Mazowsze. Ponadto posiadał dostęp do wydawnictw książkowych o tytułach: „W cieniu Katynia”, „Napaść Sowiecka”, „Rewolucja bez rewolucji”, które były przez niego kolportowane w środowisku akademickim. 
Ponadto Pan Jędrzej Jędrych należał do głównych organizatorów wieców i zgromadzeń Konfederacji Polski Niepodległej na terenie Uniwersytetu Śląskiego i woj. katowickiego. Był koordynatorem działań komórek KPN na terenie uczelni i w szkołach średnich w Katowicach. 
Od kwietnia do czerwca 1989 r. był organizatorem i uczestnikiem wieców przedwyborczych na rzecz rekomendacji Barbary Czyż, kandydującej z ramienia KPN do organów władzy PRL. Pomimo przeprowadzonej rozmowy ostrzegawczej w grudniu 1988 r., nie zaprzestał swojej działalności i w dalszym ciągu przyczynił się do organizacji oraz udziału w licznych manifestacjach, happeningach oraz wiecach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN