Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Sadłowski ks. Czesław
Czesław Sadłowski ks.
ur. w 1938 roku w m. Milanówka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019

Biogram

Ks. Czesław Sadłowski działalność duszpasterską rozpoczął w 1967 r. jako wikariusz w parafii Jasieniec. Był inspiratorem budowy kościoła w Zbroszy Dużej. Znany był z głoszenia z ambony kazań o charakterze antypaństwowym oraz organizowania różnego rodzaju nieformalnych spotkań w domach prywatnych. Wielokrotnie z tego powodu skazywany przez Kolegiom ds. Wykroczeń na kary grzywny, a także w 1970 r. skazany przez Sąd Powiatowy w Grójcu na karę 3 miesięcy więzienia. Po wielu zmaganiach doprowadził do budowy kościoła w Zbroszy Dużej, którego został proboszczem. Publicznie piętnował metody represji stosowane wobec uczestników wydarzeń Czerwca 76. Utrzymywał kontakty z przedstawicielami Komitetu Obrony Robotników. Był inicjatorem i gospodarzem Uniwersytetu Ludowego w Zbroszy Dużej, na którym odbywały się wykłady wygłaszane przez działaczy opozycji. Był również w 1978 r. współorganizatorem Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej, który wydawał i kolportował niezależne pisma: „Niezależny Ruch Chłopski”, „Biuletyn Informacyjny Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej”. W wyniku przeprowadzoneo przeszukania plebanii w lutym 1980 r. SB zakwestionowało sprzęt drukarski oraz nielegalne wydawnictwa. W związku ze swoją działalnością przeprowadzano z nim wielokrotnie rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, a do rozpracowywania księdza użyto rozbudowanej siatki tajnych współpracowników. Ks. Czesław Sadłowski jest laureatem Nagrody Fundacji Polcul. Za swoją działalność zostal również odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności