Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tur Krzysztof

Krzysztof Jan Tur

ur. w 1943 roku w m. Kosobudy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019
Biogram
Krzysztof Jan Tur, artysta plastyk, wiceprezes Okręgowego Związku Polskich Artystów Plastyków w Białymstoku, w latach 1982 – 1985 pomagał osobom prowadzącym wrogą działalność polityczną i represjonowanym za tę działalność oraz ich rodzinom. 
Był także współinicjatorem Dni Kultury Chrześcijańskiej odbywających się w Białymstoku w latach 1983 – 1985. Organizował oraz brał udział w wystawach sztuki religijnej w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej. Współpracował z białostockim Klubem Inteligencji Katolickiej. Uczestniczył w organizacji i aranżacji wystaw poświęconych ks. Jerzemu Popiełuszce i Józefowi Piłsudskiemu w 50. rocznicę śmierci. Był jednym z projektantów bloczka poczty podziemnej z wizerunkiem ks. J. Popiełuszki. W latach 1982 – 1989 zajmował się drukowaniem publikacji białostockich wydawnictw podziemnych. W 1984 roku działał na rzecz powstania w Białymstoku pomnika ks. Stefana kardynała Wyszyńskiego. Od 1986 roku K. J. Tur zajmował się redakcją, drukiem oraz kolportażem nielegalnego pisma pt. „Słowa”.
W latach 1982 - 1985 oraz 1988 – 1989 był inwigilowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa KWMO/WUSW w Białymstoku. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • B. Bujwicki, Mój rok 1980, Białystok 2013.
    • M. Kietliński, Białostocki drugi obieg wydawniczy 1980 – 1989, Białystok 2017.
    • Województwo białostockie w ocenie SB 1980-1985. Wybór źródeł, opr. A. Malczyk, J. Markiewicz, Białystok 2011.