Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kasprzak Kazimierz

Kazimierz Kasprzak

ur. w 1950 roku w m. Golenice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 99/2013
Biogram
Był współzałożycielem, a następnie przewodniczącym Komitetu Zakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na terenie Kopalni Węgła Brunatnego w Bełchatowie i do 13 grudnia 1981 r. był etatowym pracownikiem Związku. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności i mimo przeprowadzanych z nim rozmów ostrzegawczych, podejmował aktywną działalność w ramach nielegalnych struktur „Solidarności”. Został wytypowany do internowania, lecz uwięzienia zaniechano ze względu na stan zdrowia (uchylono przygotowany wniosek). Opracowywał, wydawał i kolportował ulotki oraz udostępniał swoje mieszkanie na konspiracyjne spotkania byłym liderom Związku. Od 1986 r. był członkiem składu Zarządu Miejskiego NSZZ „Solidarność” w Bełchatowie. W okresie od 1981 do 1990 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN