Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kostrzewski Edmund

Edmund Stanisław Kostrzewski

ur. w 1932 roku w m. Grudziądz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 98/2013
Biogram
Był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Nauczycieli i Pracowników Placówek Kulturalno-Wychowawczych w Grudziądzu. W dniu 28 grudnia 1981 r. został internowany decyzją nr 198/81 Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach. Jako uzasadnienie izolacji wskazano udział w nielegalnych zgromadzeniach i wykazywanie wrogiego stosunku do władzy. Wolność odzyskał na mocy decyzji nr 198/81-98 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu z dnia 25 lutego 1982 r. W latach 1981-1986 był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN