Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Michał Szubert

ur. w 1958 roku w m. Kluczbork
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 16/2022
Biogram
Pan Andrzej Szubert już przed wprowadzeniem stanu wojennego należał do Niezależnego Związku Zawodowego „Solidarność”, był sympatykiem Konfederacji Polski Niepodległej, inicjatorem i uczestnikiem spotkań działaczy NSZZ „Solidarność” oraz współorganizatorem aranżowanych przez ten związek wystąpień opozycyjnych w Opolu i we  Wrocławiu.
Podejrzewany o działalność w KPN, w okresie od 20 grudnia 1981 r. do 27 lipca 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Zakładzie Karnym w Nysie. 25 maja uczestniczył tam w zbiorowym proteście głodowym.
Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność opozycyjną. Gromadził, jak również kolportował konspiracyjne publikacje „Solidarności” oraz KPN. Organizował pomoc materialną dla rodzin osób aresztowanych za wydawanie i kolportaż pism drugiego obiegu. Inicjował nielegalne spotkania członków „Solidarności” lub KPN. 19 października 1983 r. podczas rewizji w jego mieszkaniu znaleziono podziemne wydawnictwa, m.in. „Rewolucja bez rewolucji”, „Sygnały wojenne”, „Kontekst” czy też „Nad Stobrawą”. 
W grudniu 1984 r. pan Andrzej Szubert uczestniczył w proteście pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Kluczborku.
W związku ze swą działalnością opozycyjną był podsłuchiwany, obserwowany, a także kilkakrotnie zatrzymywany. W latach 1985–1988 był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa, która podejrzewała go o prowadzenie działalności szkodliwej dla władz PRL.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej