Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Krzysztof Piotr Majewski
ur. w 1968 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 371/2016

Biogram

Począwszy od 1982 r. członek opozycyjnych grup młodzieżowych. W latach 1984-89 członek Federacji Młodzieży Walczącej. Zaangażowany w kolportaż wydawnictw drugoobiegowych, druk ulotek, czynny przy udzielaniu pomocy osobom represjonowanym oraz ich rodzinom.  Uczestnik licznych manifestacji oraz akcji ulotkowych.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków