Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Marcinkowski Jerzy

Jerzy Marcinkowski

ur. w 1948 roku w m. Łopuszno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2023
Biogram
Projektant w Hucie im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie.  
W latach 1982-84 zaangażowany w redakcją oraz druk drugoobiegowego pisma „Tymczasem”, wydawanego pod patronatem Tymczasowej Komisji Robotniczej Hutników (TKRH). 
Kolporter w miejscu pracy pism niezależnych, a także wydawanych w drugim obiegu książek, ulotek i znaczków.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej