Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ołtarzewski Maciej

Maciej Ołtarzewski

ur. w 1948 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015
Biogram
Był radcą prawnym w Lubuskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Turystycznej „Lubtur” w Zielonej Górze. Od listopada 1980 r. do czerwca 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego (MKZ) NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze. Po odejściu z MKZ od lipca 1981 r. był radcą prawnym „Solidarności” Rolników Indywidualnych w Zielonej Górze i członkiem Zarządu Regionu. W wyniku swojej działalności został internowany 13.12.1981 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zielonej Górze, skąd przeniesiono go do Zakładu Karnego w Głogowie. Z internowania został zwolniony 29.04.1982 r., a w marcu 1983 r. wyemigrował do USA. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej