Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jerzy Piotr Szymczyk

ur. w 1956 roku w m. Dzierżoniów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 16/2022
Biogram
Pan Jerzy Szymczyk od 1980 r. był członkiem Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” w Zakładach Radiowych ,,Diora” w Dzierżoniowie. W ramach prowadzonej działalności organizował wydziałową sieć kolportażu ulotek i pism podziemnych, przywożonych z Wrocławia. Zajmował się również zbiórką składek na rzecz NSZZ „Solidarność”. Od 1984 r. działał też w Duszpasterstwie Ludzi Pracy uczestnicząc w licznych pielgrzymkach i tajnych spotkaniach. W 1987 r. w czasie pielgrzymki do Gdańska na spotkanie z Ojcem Świętym, Janem Pawłem II, został zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa i wyrokiem Kolegium ds. Wykroczeń skazany na karę grzywny za przenoszenie flagi z napisem ,,Solidarność”. W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną i otrzymaną grzywną Jerzemu Szymczykowi zastrzeżono okresie od 25.06.1987 r. do 24.06.1989 r. wyjazdy zagraniczne.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej