Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jadwiga Anna Samek

ur. w 1963 roku w m. Bochnia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 41/2013
Biogram
Za udział w nielegalnej manifestacji 3 maja 1982 r. została zatrzymana i ukarana grzywną przez Kolegium do Spraw Wykroczeń Naczelniku Dzielnicy Kraków-Śródmieście. W latach 80. była zaangażowana w działalność niepodległościową, kolportowała ulotki i niezależne wydawnictwa. W okresie 1986-1987 kierowała składem wydawnictw sygnowanych przez Grupę Polityczną  Robotnik-Bródno.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN