Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Roman Klimkiewicz

ur. w 1954 roku w m. Zalewo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 437/2019
Biogram
Roman Klimkiewicz był od października 1981 r. przewodniczącym NSZZ „Solidarność” przy Zakładzie Produkcji Rolnej w Boguszycach. 
W związku z prowadzoną działalnością w dniu 15 grudnia 1981 r., został internowany. Początkowo przebywał w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, następnie w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, skąd został zwolniony 12 lutego 1982 r. 
W 1985 r. wyemigrował do Kanady.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej