Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kinczyk Marek

Marek Andrzej Kinczyk

ur. w 1964 roku w m. Bytom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 573/2014
Biogram
Pan Marek Kinczyk był działaczem nielegalnej organizacji pod nazwą Ruch Młodzieży Niepodległej (RMN) zawiązanej 6 lutego 1982 r. przez grupę  bytomskich licealistów. Organizacja stawiała sobie za cel pomoc internowanym i ich rodzinom, obronę praw człowieka, zniesienie stanu wojennego oraz obronę kultury polskiej przed zniewoleniem i sowietyzacją. Wspólnie z byłymi działaczami NSZZ „Solidarność” oraz działaczami Ruchu Obrony Więzionych za Przekonania, Ruch Młodzieży Niepodległej zajmował się produkcją i rozpowszechnianiem ulotek, m. in. „Biuletynu Informacyjnego” sygnowanego przez Tymczasową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 
Pan Marek Kinczyk podlegał inwigilacji, którą Służbę Bezpieczeństwa PRL w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o kryptonimie „Desantowcy”. Za zaangażowanie w działalność opozycyjną w dniu 19.03.1982 r. Pan Marek Kinczyk został zatrzymany, a po wielogodzinnym przesłuchaniu podczas którego przyznał się do stawianych mu zarzutów,  na wniosek prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach. W chwili zatrzymania Pan Marek Kinczyk był uczniem klasy maturalnej Liceum im. Jana Smolenia w Bytomiu.  W dniu 17.05.1982 r. wyrokiem wydanym przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach Pan Marek Kinczyk został skazany na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz dozór kuratora. Zwolniony  z aresztu dniu  18.05.1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN