Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Biliński Andrzej

Andrzej Marek Biliński

ur. w 1932 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 280/2016
Biogram
Był żołnierzem Armii Krajowej, a po wojnie członkiem Zrzeszenia WiN. Brał udział w akcjach bojowych przeciwko Urzędowi Bezpieczeństwa w Piasecznie i Milanówku. Za udział w rozbiciu posterunku Urzędu Bezpieczeństwa w Jankach został skazany na 10 lat pozbawienia wolności. Po dwóch latach, na mocy amnestii, wyszedł na wolność.
W 1961 r. nawiązał kontakt z Józefem Rybickim i Leopoldem Kummantem, członkami nielegalnej grupy Armii Krajowej. Wspólnie zaangażowali się w projekt budowy pomnika Józefa Piłsudskiego w Katedrze Warszawskiej. Do 1981 r. był odpowiedzialny za łączność oficerów AK w kraju z Londynem. Po wprowadzeniu stanu wojennego zorganizował koło służby zdrowia NSZZ „Solidarność” na Pradze Południe. Redagował i drukował czasopismo konspiracyjne „Warszawianka" oraz wydawał serie znaczków podziemnej ,,Solidarności”.
W latach 1961-1980 był rozpracowywany i inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN