Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Płaska Krzysztof

Krzysztof Płaska

ur. w 1969 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 373/2015
Biogram
Jesienią 1984 r. został członkiem Federacji Młodzieży Walczącej. Był współpracownikiem a następnie redaktorem „Naszych Wiadomości” – podziemnego pisma FMW, ukazującego się w latach 1985-1989 w Warszawie. W 1988 r. jako student Uniwersytetu Warszawskiego został członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W drugiej połowie lat 80. uczestniczył w happeningach organizowanych w Warszawie przez FMW i NZS oraz rozpowszechniał zakazane wydawnictwa tych organizacji. Był inicjatorem powstałej latem 1988 r. w Warszawie grupy happeningowej „Paragraf 22”. Podczas wizyty Michaiła Gorbaczowa w Polsce w dniu 11 lipca 1988 r. został aresztowany podczas demonstracji i osadzony w areszcie Wydziału Śledczego Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Warszawie. 13 lipca 1988 r. został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Śródmieście grzywną w wysokości 25 tys. zł., przepadkiem dowodów rzeczowych i kosztami postępowania. Z powodu udziału w happeningu zorganizowanym w Warszawie przez FMW został zatrzymany 7 listopada 1988 r. i osadzony w areszcie Wydziału Śledczego SUSW w Warszawie. 9 listopada 1988 r. został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Śródmieście grzywną w wysokości 50 tys. zł., przepadkiem dowodów rzeczowych i podaniem orzeczenia do wiadomości publicznej na terenie uczelni. W dniu 23 maja 1989 r. był obecny na posiedzeniu Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, na którym rozpatrywano wniosek o rejestrację NZS. Po odrzuceniu wniosku przez Sąd, obecni na posiedzeniu członkowie NZS, po opuszczeniu budynku Sądu zorganizowali manifestację. Z powodu udziału w tej manifestacji został zatrzymany na kilka godzin przez funkcjonariuszy SUSW.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej