Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Chaberski Zenon

Zenon Chaberski

ur. w 1944 roku w m. Wielogóra
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2013
Biogram
W 1980 r. współorganizował struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w miejscu pracy- Radomskim Zakładzie Przemysłu Skórzanego „Radoskór”, a następnie został członkiem Komisji Zakładowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach Związku. Organizował pomoc dla osób represjonowanych i ich rodzin oraz kolportaż wydawnictw niezależnych m.in. „Wolnego Robotnika” i „Konceptu” w RZPS i do podległych zakładowi filii garbarskich. W latach 1987-1989 zaangażował się w działania mające na celu wznowienie działalności Związku w RZPS. Z powodu prowadzonej działalności był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów