Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Monika Maria Brzezińska

ur. w 1976 roku w m. Siedlce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 549/2016
Biogram
W latach 1983-1989 uczestniczyła w konspiracyjnej działalności rodziców (Janusza i Grażyny Olewińskich), brała udział w druku i kolportażu nielegalnych wydawnictw i ulotek, wykonywała zadania kuriera przenosząc „bibułę” do punktów kolportażu, uczestniczyła w akcjach małego sabotażu, malowała napisy na murach oraz zrywała plakaty z ogłoszeniami władz. Wraz z rodzicami brała udział w uroczystościach patriotycznych oraz demonstracjach w Siedlcach i Warszawie. 
Jednocześnie była członkiem niezależnego harcerstwa, najpierw Polskiej Organizacji Harcerskiej a następnie Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Uczestniczyła w spotkaniach dyskusyjnych i samokształceniowych organizowanych przez harcerzy.

Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków