Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jaworska Barbara

Barbara Ewa Jaworska

ur. w 1937 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 181/2015
Biogram
Pani Barbara Ewa Jaworska była działaczką w NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, a po zdelegalizowaniu związku kontynuowała działalność w jego strukturach podziemnych. Wraz z synami Lechem oraz Andrzejem Jaworskimi (ostatni założył w Warszawie przy ul. Fabrycznej drukarnię pism podziemnych), kolportowała od sierpnia 1982 r. wydawnictwa bezdebitowe m.in. „Zeszyty Edukacji Narodowej”, „Tygodnik Mazowsze”, biuletyn „Niepodległość”, „Gazetę Niecodzienną”, „Wolnego Robotnika” i wiele innych. Ponadto rozprowadzała  ulotki, medale okolicznościowe tzw. cegiełki na fundusz „Uwolnić więźniów politycznych”. Zajmowała się również zbiórką pieniędzy, które przeznaczane były na produkcję nieleglnych  wydawnictw. W związku z prowadzoną działalnością była zatrzymywana na 48 godzin oraz wielokrotnie przesłuchiwana. W dniu 10.03.1984 r.  w związku z prowadzonym śledztwem w sprawie kolportażu drugoobiegowych wydawnictw, została tymczasowo aresztowana. Została zwolniona 26.07.1984 r. na podstawie amnestii. Po opuszczeniu aresztu kontynuowała działalność opozycyjną, m.in. brała udział w głodówce protestacyjnej w Głogowcu k. Kutna, utrzymywała kontakty z przedstawicielami środowisk opozycyjnych z wielu rejonów kraju oraz kolportowała nielegalne wydawnictwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN