Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Gumiela

ur. w 1949 roku w m. Podolszynka Plebańska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019
Biogram
Jan Gumiela prowadził własne gospodarstwo rolne w Podolszynce Plebańskiej. W 1980 r. włączył się w organizację Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Pełnił funkcję przewodniczącego koła NSZZ RI „Solidarność” w Podolszynce Plebańskiej. Od września 1984 r. uczestniczył w spotkaniach Duszpasterstwa Rolników w Stalowej Woli. W 1984 r. złożył podpis pod wystąpieniem do Komitetu Organizacyjnego Fundacji Rolniczej przy Episkopacie Polski, w którym krytycznie oceniono rządowy „Program rozwoju rolnictwa”. W 1985 r. podpisał dwie petycje do Sejmu PRL z żądaniem powołania Fundacji Rolniczej oraz krytykującą zmianę cen skupu płodów rolnych. Zatrzymany 9.10.1985 r. w związku z kolportowaniem w Stalowej Woli biuletynów i ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do Sejmu PRL. Tymczasowo aresztowany, w okresie od 11.10.1985 r. do 12.11.1985 r. przebywał w aresztach w Sandomierzu i Rzeszowie. Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli 30.12.1985 r. skierowała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, który postanowieniem z 28.08.1986 r. umorzył postępowanie na mocy ustawy z dnia 17.07.1986 r. o amnestii. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1985-1990.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ Solidarność 1980-1989, Tom 5, Polska Środkowo-Wschodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, IPN, Warszawa 2010
    • D. Iwaneczko, Opór społeczny a władza w Polsce południowo-wschodniej 1980-1989, Warszawa 2005, s. 216, 243
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN