Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rozpłochowski Andrzej

Andrzej Ryszard Rozpłochowski

ur. w 1950 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 363/2015
Biogram
Pan Andrzej Rozpłochowski był bardzo aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Należał do inicjatorów strajku robotników na Hucie „Katowice” w Dąbrowie Górniczej w sierpniu 1980 r., w którym objął funkcję przewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Pan Andrzej Rozpłochowski jako pierwszy w kraju złożył we wrześniu 1980 r. wniosek o zarejestrowanie NSZZ „Solidarność” przy ww. zakładzie pracy. Ponadto od września 1980 r. był  on członkiem Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”, przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Katowicach oraz współinicjatorem utworzonego w grudniu 1980 r. Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. 
Ze względu na charakter prowadzonej działalności, Pan Andrzej Rozpłochowski został internowany w dniu 26.01.1982 r. i osadzony w następujących zakładach karnych: Areszcie Śledczym w Katowicach (26.01. – 15.02.1982 r.), Zakładzie Karnym w Zabrzu-Zaborzu (15.02. – 03.08.1982 r.), Zakładzie Karnym w Grodkowie (03 – 16.08.1982 r.), Zakładzie Karnym w Uhercach (16.08. –  22.12.1982 r.). Został wówczas przetransportowany do Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie, na wniosek Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie, która od 1.02.1982 r. prowadziła śledztwo w sprawie czołowych działaczy NSZZ „Solidarność”. W rezultacie ww. przebywał w Areszcie Śledczym w Warszawie-Mokotowie do 8.08.1984 r., kiedy to został zwolniony na mocy ustawy z dnia 21.07.1984 r. o amnestii i uchyleniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. 
W tym samym roku Pan Andrzej Rozpłochowski nawiązał współpracę z Regionalną Komisją Wykonawczą NSZZ „Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, a w październiku 1986 r. współtworzył (niezależną od RKW) Tymczasową Radę NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.
Podczas pobytu Pana Andrzeja Rozpłochowskiego  w Areszcie Śledczym w Warszawie-Mokotowie, wygasła umowa o pracę zawarta między ww. a Hutą „Katowice” w Dąbrowie Górniczej. Wnoszone przez Pana Andrzeja Rozpłochowskiego odwołania od takiej decyzji pracodawcy, nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, bowiem wyrok Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach z dnia 28.01.1985 r., podtrzymał wcześniejsze postanowienia w tej sprawie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej