Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Michałek Maria
Maria Michałek
ur. w 1953 roku w m. Dębica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 172/2019

Biogram

Pracownik Zakładu Genetyki i Ewolucjonizmu Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek NSZZ „Solidarność”. 
	Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowana w organizację pomocy dla osób represjonowanych oraz kolportaż druków drugoobiegowych. Organizatorka cyklicznych demonstracji pod tablicą pamięci w Instytucie Zoologii UJ, gdzie z okazji świąt narodowych i 13 dnia każdego miesiąca składała kwiaty. 
	Uczestniczka manifestacji w Krakowie – Nowej Hucie. Czynna w duszpasterstwie nauczycieli przy klasztorze cystersów w Krakowie – Mogile oraz duszpasterstwie ludzi pracy w Krakowie – Mistrzejowicach. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków