Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Eugeniusz Józef Świderek

ur. w 1946 roku w m. Ośniszczewo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 281/2017
Biogram
Eugeniusz Świderek był pracownikiem Zakładów Maszyn Biurowych „Predom-Metron” w Toruniu. Przed strajkami sierpniowymi 1980 roku współuczestniczył w redagowaniu i kolportowaniu na terenie Torunia ulotek antypaństwowych. We wrześniu 1980 r. zaangażował się w tworzenie struktur NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy, zostając przewodniczącym Komisji Oddziałowej oraz członkiem Prezydium Komisji Zakładowej. 
W związku z prowadzoną działalnością został internowany w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 11 marca 1982 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach. 
Po wyjściu na wolność kontynuował działalność opozycyjną. Brał udział w konspiracyjnych spotkaniach odbywających się w kilku miejscach w Toruniu, został członkiem Grupy Poszukiwania Alternatywnych Sposobów Oporu Społecznego (non-violence), a także uczestniczył w manifestacjach „Solidarnościowych”, będącymi wyrazem sprzeciwu wobec oficjalnych uroczystości państwowych organizowanych przez władze.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13.12.1981 – 04.06.1989)”, Toruń 2003.