Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Dariusz Jacek Kowalczyk
ur. w 1962 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2019

Biogram

Pan Dariusz Kowalczyk w latach 1981-1989 był aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 
W okresie od 1982 r. do 1988 r. uczestniczył w kolportowaniu i produkcji pism i ulotek sygnowanych przez Konfederację Solidarności Walczącej w Kielcach. Brał udział w akcjach plakatowania miasta.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

Zbuntowani. Niezależne Zrzeszenie Studentów w województwie katowickim, T. Kurpierz, Katowice 2012