Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Jan Pawełczyk

ur. w 1943 roku w m. Piotrków Trybunalski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 54/2021
Biogram
Marek Pawełczyk był pracownikiem Zakładów Urządzeń Okrętowych „Famor” w Bydgoszczy, zatrudnionym jako technolog materiałów światłoczułych. W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku solidarnościowym podjętym przez załogę „Famoru”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w przedsięwzięciach wydawniczych podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego, tj. wytwarzaniu i kolportażu nielegalnych gazetek, plakatów, znaczków oraz ulotek. Ponadto powielał metodą fotograficzną kalendarze oraz kartki okolicznościowe, z których dochód przeznaczano do kasy związkowej.
W latach 1984-1989 współredagował i przygotowywał klisze graficzne podziemnego pisma „Być Sobą”, sygnowanego przez Tajne Komisje Zakładowe NSZZ „Solidarność” kilku bydgoskich zakładów pracy. Prace redakcyjne i wydawnicze wykonywał w konspiracji na stanowisku pracy w fotolaboratorium.
W latach 1981-1989 był uczestnikiem Poniedziałkowych Wieczorów Dyskusyjnych przy parafii Chrystusa Króla w Bydgoszczy, gdzie organizowano spotkania osób zaangażowanych w działalność opozycyjną, dyskusje, odczyty i prelekcje historyczne.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • K. Osiński, Zarys dziejów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego (1980-1990), Gdańsk 2010.