Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kukiełka Stanisław

Stanisław Kukiełka

ur. w 1937 roku w m. Stary Majdan
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 281/2014
Biogram
Pan Stanisław Kukiełka z chwilą powstania NSZZ „Solidarność” był jej aktywnym członkiem i gorącym zwolennikiem. Brał aktywny udział we wszystkich akcjach protestacyjnych i strajkach na terenie Huty „Katowice”, w tym w strajku w dniach 14-23 XII 1981 r. przeciwko wprowadzenia stanu wojennego. 
Po pacyfikacji strajku w hucie wstąpił do nielegalnych struktur podziemia byłej „Solidarności”. W ramach swych zadań w zdelegalizowanych strukturach „Solidarności” m.in. rozprowadzał i kolportował nielegalne wydania „Wolnego Związkowca”. 
Za swą nielegalną działalność w tym okresie został w dn. 26 VIII 1982 r. internowany. Przebywał w zakładzie karnym w Uhercach. 
22 X 1983 r. został tymczasowo aresztowany. Od tego czasu, aż do ogłoszenia wyroku, przebywał w areszcie śledczym w Katowicach. Skazany wyrokiem z dn. 28 III 1983 r. przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Katowicach na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. 
Pan Stanisław Kukiełka skorzystał z możliwości i z dniem 15 X 1983 r. wyjechał na pobyt stały do USA.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej