Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Chałoński Michał

Michał Hubert Chałoński

ur. w 1943 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011
Biogram
Od września 1980 r. działał w NSZZ „Solidarność”. W okresie 13.12.1981 r. do 01.07.1982 r.  był internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach-Piaskach. Podczas internowania w dniach 13-22 czerwca 1982 r. uczestniczył w głodówce protestacyjnej. W latach od 1982 do 1985 r. był członkiem Biskupiego Komitetu Pomocy Potrzebującym w Kielcach. Dnia 27.03.1986 r.  wspólnie z Józefem Płoskonką i Marianem Wojciechem Markiewiczem został aresztowany podczas kolportażu „Biuletynu Regionu Świętokrzyskiego „Tematy” . Do 29.03.1986 r. był przetrzymywany w WUSW w Kielcach. W dniu 29.03.1986 r. skazany przez Sąd Rejonowy w Kielcach na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 4 lata oraz karę grzywny. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności