Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Michał Hubert Chałoński
ur. w 1943 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011

Biogram

Od września 1980 r. działał w związku NSZZ „Solidarność”. Od 13.12.1981 r. do 01.07.1982 r.  internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach-Piaskach. Podczas osadzenia w OO w Kielcach w dniach 13-22 czerwca 1982 r. uczestniczył w głodówce protestacyjnej. W okresie od 1982 do 1985 r. był członkiem Biskupiego Komitetu Pomocy Potrzebującym w Kielcach. Dnia 27.03.1986 r. został aresztowany podczas kolportażu „Biuletynu Regionu Świętokrzyskiego „Tematy” (z Józefem Płoskonką i Marianem Wojciechem Markiewiczem). Do 29.03.1986 r. przetrzymywany w WUSW w Kielcach. W dniu 29.03.1986 r. skazany przez Sąd Rejonowy w Kielcach na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 4 lata oraz karę grzywny. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności