Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Stolarski Antoni

Antoni Stolarski

ur. w 1948 roku w m. Ostrowie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 513/2015
Biogram
Antoni Stolarski do 13 grudnia 1981 r. był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych „Instal” w Białymstoku. Był delegatem na Walny Zjazd NSZZ „Solidarność” Regionu Białystok w czerwcu 1981 r. 
Został internowany 13 grudnia 1981 r. Więziony był w Areszcie Śledczym w Białymstoku, a od 5 stycznia 1982 do 10 marca 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”.
 Ze względu na działalność w nielegalnych strukturach NSZZ „Solidarność” zastrzeżono mu w 1982 r. możliwość wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Sychowicz K., NSZZ „Solidarność” Region Białystok, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. 5, pod red. Ł. Kamińskiego, G. Waligóry, Warszawa 2010.
    • Bujwicki B., Mój rok 1980, Białystok 2013.
    • Kietliński M., Ćwierć wieku podlaskiej solidarności. NSZZ „Solidarność” Region Białystok 1980-2005, Białystok 2005.
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN