Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Stolarski Antoni
Antoni Stolarski
ur. w 1948 roku w m. Ostrowie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 513/2015

Biogram

Antoni Stolarski do 13 grudnia 1981 r. był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych „Instal” w Białymstoku. Był delegatem na Walny Zjazd NSZZ „Solidarność” Regionu Białystok w czerwcu 1981 r. 
Został internowany 13 grudnia 1981 r. Więziony był w Areszcie Śledczym w Białymstoku, a od 5 stycznia 1982 do 10 marca 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”.
 Ze względu na działalność w nielegalnych strukturach NSZZ „Solidarność” zastrzeżono mu w 1982 r. możliwość wyjazdów zagranicznych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Sychowicz K., NSZZ „Solidarność” Region Białystok, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. 5, pod red. Ł. Kamińskiego, G. Waligóry, Warszawa 2010.
Bujwicki B., Mój rok 1980, Białystok 2013.
Kietliński M., Ćwierć wieku podlaskiej solidarności. NSZZ „Solidarność” Region Białystok 1980-2005, Białystok 2005.

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN