Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kowalski Lech

Lech Zbigniew Kowalski

ur. w 1954 roku w m. Łęczyce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 411/2013
Biogram
Był działaczem tymczasowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Lęborku, w 1983 r. znalazł się w zainteresowaniu tamtejszych organów bezpieczeństwa państwa w związku z prowadzanym postępowaniem w sprawie redagowania i rozpowszechniania materiałów bezdebitowych na terenie Lęborka. Na wniosek Wydziału Śledczego KWMO w Słupsku 21 kwietnia 1983 r. dokonano przeszukania jego mieszkania, a jego samego zatrzymano do złożenia wyjaśnień. 
W 1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe do JW nr 1636 w Chełmnie, gdzie stawił się 5 listopada 1982 r. Rozkazem nr 228 z 10 listopada 1982 r. został przydzielony do 7 kompanii pontonowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a służyło jedynie walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia, jednocześnie nie miało oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym. 3 lutego 1983 r. został skreślony z ewidencji jednostki, po odbyciu ćwiczeń wojskowych. W związku z prowadzeniem poziemnej działalności związkowej był rozpracowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1983-1986.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN