Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szelewicz Sławomir

Sławomir Szelewicz

ur. w 1955 roku w m. Grudziądz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 297/2023
Biogram
Od jesieni 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zjednoczeniu Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Warszawie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność opozycyjną. Do końca 1983 r. rozprowadzał książki Wydawnictwa „Głos”. W sierpniu 1982 r. został objęty śledztwem prowadzonym przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Warszawie, dotyczącym opracowywania i rozpowszechniania na terenie Warszawy nielegalnych wydawnictw. W wyniku przeszukania jego mieszkania przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie, przeprowadzonego 12 sierpnia 1982 r., odnaleziono czasopisma opozycyjne z 1982 r., książki wydane w drugim obiegu oraz matryce z gumoleum. Z powodu pozytywnego wyniku rewizji, 10 września 1982 r. był przesłuchiwany w KSMO. Podczas zatrzymania dokonanego 1 grudnia 1984 r. przy ul. Pustola w Warszawie, odnaleziono przy nim materiały bezdebitowe.
Do końca lat 80. kolportował książki wydawane w drugim obiegu. Współpracował z podziemnymi wydawnictwami „Głos” i „Pomost”. W 1988 r. współtworzył Warszawską Oficynę Wydawniczą „Gryf”, która specjalizowała się w tematyce historycznej i literaturze pięknej.
Biogram opracowano na podstawie: