Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Terlikowski Andrzej
Andrzej Terlikowski
ur. w 1956 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 515/2016

Biogram

Pan Andrzej Terlikowski od 1984 r. działał w trójmiejskim oddziale Solidarności Walczącej, gdzie pełnił rolę łącznika między redakcją Biuletynu SWT, a Andrzejem Kołodziejem. Ponadto w okresie od 1984 r. do 1990 r. zajmował się kolportowaniem wydawnictw bezdebitowych SWT w Trójmieście, takich jak redagowane przez Joannę Dudę-Gwiazdę pismo pn. „Poza Układem”. 
W latach 1985-1987 udostępniał swoje mieszkanie  dla ukrywających się działaczy podziemia.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków