Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lubaszewski Tadeusz

Tadeusz Lubaszewski

ur. w 1951 roku w m. Ostróda
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 566/2012
Biogram
Prowadził działalność opozycyjną w latach 1980-1989. 
W 1980 r. był  współorganizatorem, następnie do czerwca 1981 wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Ostródzie. Był również wiceprzewodniczącym,  a od grudnia 1980 r. przewodniczący Miejskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Ostródzie. W czerwcu 1981 r. został delegatem na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Warmińsko-Mazurskiego.
13 grudnia 1981 r. został  internowany w Ośrodku Odosobnienia w Iławie, skąd został  zwolniony 4 czerwca 1982 r.  Od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. był powołany (pomimo kategorii D) do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze.  W latach 1982-1989 był kolporterem podziemnych wydawnictw m.in. „Rezonansu”, „Tygodnika Mazowsze”, ulotek, znaczków poczt podziemnych.  
 W latach 1989-1990 w był członkiem Komitetu Obywatelskiego Regionu Warmińsko-Mazurskiego „Solidarność” w Ostródzie. 
Działalność opozycyjną prowadził do 1989 r. Z tego powodu był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa. Był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej