Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krasowski Edmund

Edmund Marek Krasowski

ur. w 1955 roku w m. Elbląg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 170/2018
Biogram
Edmund Krasowski, student astronomii na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, od 1977 r. współpracował z Komitetem Obrony Robotników oraz Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela, kolporter drugoobiegowych czasopism („Biuletyn Informacyjny KOR”, „Opinia”). 
Po wprowadzeniu stanu wojennego nawiązał kontakt z ukrywającym się Zbigniewem Bujakiem i został kolporterem podziemnych wydawnictw (np. „Tygodnik Mazowsze”) na terenie elbląskich zakładów pracy.  W kwietniu 1982 r. został tymczasowym przewodniczącym podziemnego NSZZ „S” Region Elbląg, nie będąc członkiem „S”. 12.01.1983 r. został porwany z ulicy  i przewieziony do siedziby WSW w Elblągu, gdzie usiłowano wymusić na nim podpisanie tzw. „lojalki”. 29.03.1983 r. osadzony w więziennym oddziale psychiatrycznym przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. 29.07.1983 r. został zwolniony z aresztu na mocy amnestii. Powtórnie aresztowany 29.10.1985 r. za kolportaż ulotek wzywających do bojkotu wyborów, zwolniono w sierpniu 1986 r. ze względu na zły stan zdrowia. We wrześniu 1988 r. został członkiem TZR NSZZ „Solidarność” w Elblągu. Od kwietnia 1989 r. zajmował stanowisko szefa Biura Tymczasowego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”. 04.06.1989 r. został wybrany posłem Sejmu PRL z ramienia Komitetu Obywatelskiego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Karol Nawrocki, Zarys historii NSZZ "Solidarność" Regionu Elbląskiego (1980-1989), Gdańsk 2010
    • Karol Nawrocki, Studium przypadku. Opór społeczny wobec władzy komunistycznej w województwie elbląskim (1976-1989), Elbląg-Gdańsk 2014