Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kowalski Janusz

Janusz Roman Kowalski

ur. w 1956 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2021
Biogram
W okresie działalności opozycyjnej posługiwał się pseudonim „Roman”. Od września 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Polskich Zakładach Optycznych w Warszawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności w Związku i organizował w zakładzie pracy zbiórki pieniędzy dla osób internowanych i ich rodzin. Zebrane pieniądze przekazywał poszkodowanym za pośrednictwem Kościoła św. Marcina w Warszawie. Wraz z B. Gołębiowskim (pseudonim „Grzegorz/Rudy") kierował grupą kolporterską prasy i niezależnych wydawnictw („CDN MRKS”, „KOS”, „Wola”), która działała w ramach porozumienia CDN. Ponadto był organizatorem druku gazetek, ulotek i kalendarzy w mieszkaniu E. Szczepaniak. Po aresztowaniu B. Gołębiowskiego w 1983 r. wraz z A. Ziółkowskim i E. Szczepaniak redagował i wydawał ,,CDN-MRKS" oraz PZO ,,Przez Pryzmat", a następnie drukował „Tygodnik Mazowsze". Od 1985 r. w Kościele na Kamionku prowadził pokazy filmów zakazanych przez cenzurę. Działał do czerwca 1989 r.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków